Tezler / Theses


  1. Ph.D. Thesis: Modeling the Preformance of Aqueous Chromium Electrowinning Cells, Henry Krumb School of Mines, Columbia University, New York, Thesis Advisor: Professor Paul F. Duby, May 1991.
  2. M.Sc. Thesis: The Effect of Methanol Addition in Zinc Electrowinning, Henry Krumb School of Mines, Columbia University, New York, Thesis Advisor: Professor Paul F. Duby, December 1985.
  3. Yüksek Lisans Tezi: Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Bakır İzabe Curuflarının Asitte Pişirme Yöntemi ile Değerlendirilmesi, İTÜ Metalurji Fakültesi, Danışman: Prof.Dr. Fuat Yavuz Bor, 1982.
  4. Lisans Tezi: Alüminyum Elektroliz Hücrelerinde Tuzlar ve Geri Kazanılmaları, İTÜ Metalurji Fakültesi, Danışman: Prof.Dr. Fuat Yavuz Bor, 1980.