Kitap & Kitap Bölümleri


  1. Arslan C., Arslan F., “Antimuan”, Endüstriyel Mineraller El Kitabı, G. Önal, E. Yüce, I. Özpeker, A. Güney, (Editörler), s.9-14, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ekim 1999, İstanbul.
  2. Arslan F., Arslan C., “Nadir Toprak Metalleri”, Endüstriyel Mineraller El Kitabı, G. Önal, E. Yüce, I. Özpeker, A. Güney, (Editörler), s.143-149, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ekim 1999, İstanbul.
  3. Türkiye Kurşun Envanteri, (Kollektif çalışma), A. Ekrem Yüce (Editör), İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Temmuz 1998, İstanbul.
  4. Türkiye Bakır Envanteri, (Kollektif çalışma), A. Sirkeci (Editör), İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Temmuz 1998, İstanbul.
  5. Türkiye Çinko Envanteri, (Kollektif çalışma), A. Güney (Editör), İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Temmuz 1998, İstanbul.
  6. Addemir O., Açma E., Arslan C., ÇİNKO, Sistem Yayıncılık, İstanbul, Mart 1995, ISBN No: 975-7397-41-5.
  7. Ateşok G., Arslan C., “Sampling of Coal”, Ch.15 in COAL, O. Kural (Editor), İstanbul, 1994, pp.207-214, ISBN No: 975-95701-1-4.
  8. Dikeç F., Ateşok G., Arslan C., “Coking of Coal”, Ch.24 in COAL, O. Kural (Editor), İstanbul, 1994, pp.309-335, ISBN No: 975-95701-1-4.
  9. İ.T.Ü. ABET 2000 Terim Sözlüğü, İTÜ ABET PROJESİ Terim Birliği Sağlama Komisyonu: Tulunay Y., Serarslan M.N., Devres O., Arslan C., Gürbüz H., Aran N., Eskin N., (http://www.uubf.itu.edu.tr/abet/sozluk/ickapak.html)