Projeler


Tübitak – İSTKA – BOREN
  • 2015 – 2017: Proje Yürütücüsü, “Yerli selestit cevherinden hareketle alüminyum döküm sektörü için modifikatör üretimi“, (Tübitak / 115M631) | Production of Al-Sr Master Alloy for Aluminum Casting Industry from Domestic Celestite Ore
  • 2014 – 2015: Proje Yürütücüsü, “İstanbul’daki Dizel Motorlu Toplu Taşıma Araçlarının Egzoz Filtrelerini Temizlemeye Yönelik Yeni Bir Sistem Geliştirilmesi”, (İstanbul Kalkınma Ajansı, İSTKA), İSTKA-2014/EVK | Development of a New System to Clean the Exhaust Filters of Public Transportation Vehicles with Diesel Engine
  • 2013 – 2014: Proje Yürütücüsü, “İstanbul’daki Soymetal İşleme ve Geri Kazanım Tesis Çalışanlarının ve Bunları Kamu Adına Denetleyen Mühendislerin Eğitimi”, (İstanbul Kalkınma Ajansı, İSTKA), İSTKA-2012YEK-48 | Educating the Workers of Precious Metal Processing and Recycling Plants in Istanbul and the Engineers of Institutions that Supervise those Plants on behalf of the Public
  • 2013 – 2014: Araştırmacı, “İ.T.Ü. Partikül Malzemeler ve Karakterizasyon Laboratuvar Olanakları ile İlişkili Endüstriyel Faaliyetler“, (İstanbul Kalkınma Ajansı, İSTKA), İSTKA/2012/BİL/28 | Industrial Activities Related with the Resources of ITU Particulate Materials and Characterization Laboratories
  • 2011 – 2012: Proje Yürütücüsü, “Ultrasonik Sprey Piroliz (USP) Tekniği ile Lityum (Li) İyon Pilleri İçin Bor Katkılı LiMxByO (M = Fe, Mn, Ni) Esaslı Yeni Nesil Katot Malzemelerinin Geliştirilmesi”, (BOREN / 2011-Ç0271) | Development of New Generation Boron added LiMxByO (M=Fe, Mn, Ni) based Cathode Materials for Li Ion Batteries via Ultrasonic Spray Pyrolysis (USP) Technique
  • 2005 – 2007: Proje Yürütücüsü, “Yerli Kromit Cevheri ve/veya Ferrokromdan Stratejik Nihai Ürün Krom Metalinin Elektrolitik Yolla Üretiminin Araştırılması ve Prosesin Matematiksel Modellenmesi”, (Tübitak / 105M073)
  • 2004 – 2005: Araştırmacı, “Elektrokimyasal Enerji Üretim Sistemleri İçin Hafif, Ucuz ve Nano Boyutlu Elektroaktif Elektrotların (anot+katot) Üretilmesi”, (Devlet Planlama Teşkilâtı)
 •  

 


İTÜ BAP – Diğer
 • Ağustos 2014. Proje Yürütücüsü, “Dental amalgam atıklarından metalik değerlerin geri kazanımı için proses parametrelerinin optimizasyonu”, (İ.T.Ü. BAP)
 • Haziran 2013. Proje Yürütücüsü, “Elektrolitik mangan üretiminde kullanılan mangan sülfat çözeltisinin yüksek karbonlu ferromanganın liçi yoluyla eldesi ve proses optimizasyonu”, (İ.T.Ü. BAP)
 • Haziran 2013. Proje Yürütücüsü, “Hidrometalurjik yöntemlerle manganez üretiminde liç çözeltilerinin arıtımı için kullanılan proseslerin optimizasyonu”, (İ.T.Ü. BAP)
 • Mayıs 2009.  Proje Yürütücüsü, “Bakır Konverter Curuflarından Renkli Metallerin Geri Kazanımı”, (İ.T.Ü. Araştırma Fonu)
 • Ocak 2007. Proje Yürütücüsü, “Sentetik Cr-Alum Çözeltisinden Elektrolitik Krom Üretiminde Katolit Debisinin Akım Verimine Etkisi”
 • Mayıs 2004: Proje Yürütücüsü, “Bakır Rafinasyon Fırını Baca Tozlarının Alternatif bir Yöntemle Değerlendirilmesi”, (İ.T.Ü. Araştırma Fonu)
 • Mayıs 2003: Proje Yürütücüsü, “Yüksek Akım Yoğunluklarında Bakır Rafinasyon Elektrolizi”, (İ.T.Ü. Araştırma Fonu)
 • Mayıs 2001. Proje Yürütücüsü, “Galvanoteknik Endüstrisi Atık Çözeltilerinin Yüksek Konveksiyonlu Elektroliz Hücrelerinde Demetalizasyonu”, (İ.T.Ü. Araştırma Fonu)
 • Eylül 1998 – Şubat 2000: Proje Yürütücüsü, “Kaplama tesislerinden çıkan atık sulardan metalik değerlerin geri kazanımı”, (İ.T.Ü. Araştırma Fonu)
 • Ocak 1997 – Ekim 1997: Araştırmacı, “Kurşun Anotların Enerji Tasarrufu ve Çevre Koruma Amacıyla Elektroaktif Oksit Tabakası ile Kaplanması”, (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)
 • Ocak 1997 – Ekim 1997: Araştırmacı, “Kalite Güvence Sistemlerinin ve Kalite Tekniklerinin Türk Sanayiinde Yaygınlaştırılması”, (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)
 • Ocak 1997 – Ocak 1998: Proje Yürütücüsü, “Manganez Çözeltilerinden Demirin Uzaklaştırılması ve Proses Değişkenlerinin İncelenmesi “, (İ.T.Ü. Araştırma Fonu)
 • Ocak 1996 – Ocak 1997: Proje Yürütücüsü, “Denizli – Tavas Manganez Cevherlerinin Asidik Liç Yöntemiyle Değerlendirilmesinde Proses Parametrelerinin Optimizasyonu”, (İ.T.Ü. Araştırma Fonu)
 • Mart 1995 – Temmuz 1995: Proje Yürütücüsü, “Basınçlı Döküm Yöntemi ile Üretimde OHTEA Tekniği Uygulanması ile Ürün ve Proses Optimizasyonu”, (İ.T.Ü. Araştırma Fonu)
 • Ocak 1994 – Aralık 1994: Proje Yürütücüsü, “Elektro-Alümino-termik Yöntemle Metalik Krom Tozu Üretim Olanaklarının Araştırılması”, (İ.T.Ü. Araştırma Fonu)
 • 1988 – 1989: Araştırmacı, Columbia Üniversitesi, “Ergimiş Tuz Elektrolizi Yöntemi ile Metalik Krom Üretimi”, Elkem Metals (Ohio, U.S.A.)
 • 1987 – 1988: Araştırmacı, Columbia Üniversitesi (Çekme, Korozyon, Kalite Kontrol ve Kimyasal Analizler sorumlusu), Williamsburg Köprüsü’nün (New-York) rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili New-York Belediyesi’nin projesi