Öğrenciler


 

 • Selda Nayir, (Doktora), “Cold sintering process on molybdenum disilisit/graphite composite electrodes”, Haziran 2020.
 • Hale Tuğral Arslan, (Doktora), “Hydrothermal growth of ZnO nanowires enhanced characteristic properties”, Mart 2020. (Eş-danışman: Prof.Dr. Nilgün Baydoğan)
 • Mazhar Ümit Büyükfırat, (Doktora), “Sıfır Altı Isıl İşlem ile Ekstrüzyon Kalıplarının Isıl İşlem Süreçlerinin Kısaltılması ve PVD Kaplama ile Kalıp Ömrünün Uzatılması, Ağustos 2019.
 • Raşit Sezer, (Doktora), Al-Sr master alloy production from domestic celestite ore and investigating its properties, Ağustos 2018.
 • Emre Ulaştı, (M.Sc.), Termomekanik haddeleme ile S700MC kalite çeliklerin üretimi ve üretim parametrelerinin mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi, Haziran 2018.
 • Tayfun Bel, (Doktora), Multi-Scale Self-healing Nanocomposite Shielding Material for Aerospace, [ Havacılık ve uzay için kendini çok boyutta onarabilen nanokompozit zırh malzemesi ], Ocak 2018.
 • Ayşegül Bilen, (M.Sc.), Yerli selestit konsantresinden hidrometalurjik süreçler yardımıyla stronsiyum karbonat üretimi, Aralık 2017.
 • Begüm Ucun, (M.Sc.), HNS-IV patlayıcısını bağlayıcı ile kaplama prosesinin geliştirilmesi, Eylül 2015.
 • Özgün Ünal, (M.Sc.), RAM belleklerdeki metalik değerlerin hidrometalurjik yöntemlerle geri kazanımı, Temmuz 2015.
 • Mahmut Sefa Berke, (M.Sc.), Eskişehir-Beylikahır kompleks cevheri lantanit grubu elementlerin toryum ve uranyumdan metalurjik proseslerle ekstraksiyonu, Kasım 2014.
 • Emre Yılmaz, (M.Sc.), Dental amalgam atıklarından metalik değerlerin geri kazanımı için proses parametrelerinin optimizasyonu, Ağustos 2014.
 • Erdem Kılıçaslan, (M.Sc.), Elektrolitik mangan üretiminde kullanılan mangan sülfat çözeltisinin yüksek karbonlu ferromanganın liçi yoluyla eldesi ve proses optimizasyonu, Haziran 2013.
 • Enis Sevim, (M.Sc.), Hidrometalurjik yöntemlerle manganez üretiminde liç çözeltilerinin arıtımı için kullanılan proseslerin optimizasyonu, Haziran 2013.
 • Elvan Ekiz, (M.Sc.), Bakır Konverter Curuflarından Renkli Metallerin Geri Kazanımı, Mayıs 2009.
 • A. Gamze Onuk, (M.Sc.), Sentetik Cr-Alum Çözeltisinden Elektrolitik Krom Üretiminde Katolit Debisinin Akım Verimine Etkisi, Ocak 2007.
 • Ali Öztürk, (M.Sc.), Bakır Rafinasyon Fırını Baca Tozlarının Alternatif bir Yöntemle Değerlendirilmesi, Mayıs 2005.
 • Burak Aksoylu, (M.Sc.), Yüksek Akım Yoğunluklarında Bakır Rafinasyon Elektrolizi, Mayıs 2003.
 • Gökhan Orhan, (Doktora), Galvanoteknik Endüstrisi Atık Çözeltilerinin Yüksek Konveksiyonlu Elektroliz Hücrelerinde Demetalizasyonu, Mayıs 2001.
 • Murat Çınarlı, (M.Sc.), Manganez Çözeltilerinden Demirin Uzaklaştırılması ve Proses Değişkenlerinin Etüdü, Şubat 1997.
 • Ahmet Demir, (M.Sc.), Denizli-Tavas Manganez Cevherlerinin Asidik Liç Yöntemi ile Değerlendirilmesinde Proses Parametrelerinin Optimizasyonu, Haziran 1996.
 • Murat Ateş, (M.Sc.), Basınçlı Döküm Yöntemiyle Üretimde OHTEA Tekniği Uygulaması ile Ürün ve Proses Optimizasyonu, Haziran 1995.
 • Gökhan Orhan, (M.Sc.), Alüminotermik Yöntemle Metalik Krom Tozu Üretim Olanaklarının Araştırılması, Eylül 1994.